Årsmelding 2021

Vi har hatt fem styremøter i 2021. Blant annet fikk vi prøvd å holde styremøte på Teams.

 

Det var en omfattende koronasituasjon også sist år. Som følge av dette ble årsmøtet for 2020 først avholdt 22.09. Det må være historisk seint, men det fungerte det også hvis det bare blir en gang. Selv om sommerdagene ble avlyst så fikk vi endelig returnere til Sømnamessa og julemessa på Framheim. Det var etterlengtet. Vi har en trofast skare som kjøper årbok og kalender. Salget har vært godt også i 2021. Takk til dere som kjøpte produktene våre. Historielaget er takknemlige for den innsatsen som årbokkomiteen gjør. Dette er hovedinntektskilden vår og den høye kvaliteten på årbok og kalender er noe som folk legger merke til.  Takk til Marian Grude for å ha gjort regnskapet for oss.

 

Også i fjor var kulturminneplanen sentral. Den har tatt lang tid og har vært vanskelig å få ferdigstilt. Problemet er først og fremst å få inn bidrag fra publikum samtidig som det er et nitid arbeid å få ført inn alle punktene.

Facebook-siden Kulturminner i Sømna er en fin måte å få inn bilder og opplysninger, og det kom gode bidrag her. Vi må i 2022 komme i mål med dette arbeidet.

 

Utover dette var vi medarrangør sammen med Helgeland Museum på årets kulturminnemarsj. Årets utflukt var til Heimjordet i Dalbotn (Grønmo) lørdag 18. september. Det var over 20 deltakere og Asbjørn Moen hadde mye å fortelle om denne ødegården som ligger opp mot Lysingen. Flere av deltakerne tok seg en runde via Fjelldalen.

 

Vi arrangerte sammen med museet en høyonn på bygdetunet. Til tross for et amputert sommerarrangement ble det et trivelig møte for folk. Vi har ei ekre i sørenden av bygdetunet og her har det i flere somre stått en hesje laget av våre frivillige og ivrige publikummere. Hesjing er en tradisjonell del av høyonna som bringer generasjonene sammen. De eldste får mimre og de yngste får prøve kroppslig arbeid.

 

Forrige årsmøte ble det en vedtektsendring. Dette gjelder punktet om valgkomité og følgende presisering er lagt til:

«Valgkomiteen skal bestå av 3 – tre medlemmer. Nye medlemmer velges for tre år. Ett nytt medlem velges eller gjenvelges hvert år. Den som har sittet to år, blir leder og ansvarlig for kontakten med styret. Valgkomiteen foreslår selv nye medlemmer». Enstemmig vedtatt på årsmøtet.

 

Styret ønsker innspill fra sine medlemmer til aktiviteter i det kommende året. Vi ønsker å profilere oss i heimbygda så hjelp oss med forslag. Herunder arrangementer, turer eller andre prosjekter. Årbokkomiteen ønsker bidrag til både bok og kalender.

 

Vårt medlemstall per 31.12.2021 var 23 betalende medlemmer. En liten oppgang fra forrige år, men fremdeles svært lavt.

 

Støtt oss med medlemskap ved å betale kr.150,- (enkeltmedlemmer) eller kr.200,- (familie) til konto 4536 21 02565 eller til VIPPS 570934.

 

Hjemmesiden er somnahistorielag.com og

e-postadressen er post@somnahistorielag.com

Vår adresse er Sømna Historielag, Postboks 127, 8922 Sømna.

 

Styret.