Pris på boka er kr 150,-

Bugge Baustad

Diktaren og spellemannen frå Sømna

Med utvalde dikt frå Frygdasnella, Solstreif o.a.

143 sider

Utgitt av Sømna historielag 2012