Pris på heftet er kr 100,-

Disse ord og uttrykk som her er samlet er en del av det gamle talemålet i Sømna (og vel også i flere av Sør-Helgelandsbygdene).

Mange av disse ord og uttrykk er nå gått i glemmeboka og bare eldre folk bruker en del av dem. En må regne med at mesteparten av dialekt-orda vil forsvinne etter hvert som tiden går. Hensikten med denne samlingen har vært å ta vare på denne arven fra forfedrene. Arbeidet har jeg holdt på med i mange år. Jeg har fått god hjelp av Sømna Historielag som har lånt ut tidligere innsamlet materiale. Bl.a. utskrift - ord og uttrykk fra Sømna-dialekten - datert 30. juni 1993 samlet inn av: Hans Pettersen, Paul Tjønnøy, Rafael Lyngvær og Johanna Lofthus. Viggo Solberg har dessuten samlet inn dialektord fra Sund.

Om noen lesere finner feilforklaringer av ord, eller andre feil, er vi glade for å bli gjort oppmerksom på det. Vi fortsetter å samle ord og uttrykk og er takknemlige for å få flere.

Merknader eller flere ord og uttrykk kan du sende til:

Sømna Historielag
v/ Viggo Solberg
8920 Sømna

eller til:

Unni M. Sandholm
Kjørsvikveien 8
8920 Sømna