Styret i Sømna Historielag pr. 2017

Jon-Erik Rørmark                          Leder mob: 911 65575
Kjell Nicolaisen Nestleder mob: 4146 1680
Astrid Westerfjell styremedlem mob: 913 74077
Nina Mardal Sekretær mob: 918 78384
Jon Rune Enge Styremedlem mob: 416 91483
Liv Julie Wågan             Styremedl. kommunen        mob: 906 11614

Varamedlemmer til styret
Viggo Solberg    
Kjell Bjørnvik    
     
     
Revisorer    
Evelyn Sande    
Erling Kvaløy    
     
     
Valgkomite    
Berit Bjørnerud    
Viggo Solberg    
Brit Arnes