Register for Årbok for Sømna 2005 – 2015.
 
Forfatterregister:
 

Adresseavisen i 1890          Eneboeren                                                                           2012         

Arnes Edith                             Finnmarksprat                                                                   2008
Arnes Edith                             Spanskesyken                                                                   2005
Arnes Torleif                          Gymnastiden og krigshandlinger                                  2012
Arnes Torleif                          Sommerjobb                                                                       2013
Aurland Solveig Fredheim   Diktene, barndomslandet og lyngblomster               2010
 
Baustad Bugge                      Barndoms jul                                                                       2006
Baustad Bugge                      Dikt. Vår og Strengene let                                               2008
Baustad Bugge                      Prolog til ”herrenes aften”                                              2006
Baustad Bugge                      Prolog til fest i Sømna folkeboksamling 1924            2008
Baustad Bugge                      Vi har ei bygd som vår Gud oss gav                              2006
Baustad Randi                       Skoleavslutning 1955                                                       2008
Bergrem Bjarne                    Episoder fra den gamle doktorgården i Vik                 2011
Bjørklund K/Strompdal E    Dalbotn Skole                                                                      2005
Bjørklund Kåre                      Skolehusstriden i Dalbotn 1939                                      2005
Bjøru Gunvor                        Gamle juleskikker fra Sømna                                           2008
Bjøru Hermod                        Betraktninger om Sømna og Sør-Helgeland               2010
Bjøru Hermod                        Erindringer fra Bjøru                                                          2006
Bjøru Hermod                        Betraktninger  fra oppvekst i Sømna                            2013
Bjøru Hermod                        Erindring                                                                                2014
Bjøru Hermod                        Erindringer                                                                           2015
Bjøru Sverre                         17. mai 1914 - et 55 -årsminne                                        2006
Borgos Johan                         Brynjulf Langås – Vals i A-dur                                         2005
Borgos Johan                         Vise. En sommernatt på Helgeland                                2011
Bræknes Andreas                 Gjødselens anvendelse                                                     2013
Bøe Otto                                Bankingen på Trøan                                                             2006
Bøe Otto                                Å sjå i været                                                                          2005
Bøe Otto/Storli Bjarne       Ester og Rolf Berger, intervju                                           2005
 
Dahle Kristian                      Aurefiske og nordlandsnetter                                          2009
Div.  forfattere                    Sømna Aldersheim 50 år                                                    2013

Einarsen Einar                      Bygdetunet                                                                            2014
Einarsen Einar                      Nord Norsk Pensjonistskole                                               2014
Ellingsen Arnold                   17. mai på Berg 1969                                                         2009
Eriksen Ivar                          Meierihistorie Sømna/Trælnes                                       2008
Eriksen Olaf                           Bankarvisa                                                                           2006
 
Flostrand Wilmar                 Storbrakan                                                                          2006
        
Grønmo Tore                        Betraktelse om en verden i forandring                        2011
Grøtheim Håkon,Eilif,John Om ”storalma” i Nordgården på Knyk                           2011
Grøtheim John                     Fjøstømmeret                                                                     2012
Grøtheim John                     Kristian Nordfjording                                                         2013
 
Hartvigsen Alf J                    Dampskipet Henry Vang                                                 2011
Hassel Judit                           Georg Helmersen                                                              2014
Hjelmseth Hartvig               Da “Torghatten” måtte snu                                            2005
Holand Gunnar                      Sømna kommune. Historikk 1977 -2007                     2007
Holand Jon                             “Thomas Nilså”                                                                   2009
Holand Jon                             Raset i Holandsvatnet                                                     2007
Holand Jon                             Sang til Anne Lydia                                                           2007
Holand Jon                             Tangmelfabrikken ”Alpro”                                              2006
Holand Jon                             Utedassen                                                                           2006
Holand Jon                             "Malak" et merkelig navn                                               2006
Holand Jon                             Bankingen på Trøan                                                          2013
Holand Jon                             Haukmoslekta                                                                    2015
Holand Jon                             Ukjent oppfinner                                                               2015
Holand Jon                             Kvalskjelettet i Sandværet                                            2015
Holand Jon/Strompdal E.   Samvirke i Sømna gjennom 100 år, 1905-2005         2005
Holand Per A.                        Historie fra Lundmo                                                           2007
Holand Per A.                        Lærarn                                                                                   2013
Holand Per A.                        Juletrefest                                                                            2013
Husby Mimmi                        Min historie om min bestefar Konrad Reinfjord          2010

Jarmund Anders Kr              Intervju med Svein Nielsen                                             2015
Johansen Gunnar                 Oppbruddets time                                                              2015

 
Kvalø Edvard                        Losen på St.Svithun. Opplevelser fra krigsårene        2007
Kvaløy Einar J              Sømnasangen                                                  2005
Kvaløy Einar J              Pensjonistsang                                                 2012
Kvaløy Erling                         Et divinatorisk omen                                                          2009
Kvaløy Erling                         Tragedien i Lyngværet                                                      2010
Kvaløy Erling                         Juleselskap i Storbrakan                                                  2005
Kvaløy Erling                         Intervju med Ole Enge                                                      2012
Kvaløy Erling                          Einar Einarsen til minne                                                    2015
Kvaløy Erling                         Bygdetunet                                                                           2015
    
Langås Brynjar                      Peder og Arvid                                                                   2006
Lyngvær Rafael                    Forklaring på ord og uttrykk                                          2006
Lyngvær Rafael                   Ord og uttrykk                                                                    2008
Lyngvær Rafael                   Prestetidende. Ederdun osv                                            2006
Lyngvær Rafael                   Torvtaking til brendsel                                                     2008
Lyngvær Rafael ?                Lærerinna                                                                            2012
Lyngvær Rafael                   "Sul opp"                                                                              2013
Lyngvær Rafael                   Mudring i Vikvågen                                                            2014                            
 
Magerøy A /Pettersen Hans  "Livets” siste reis                                                         2005
Magerøy Arne                      En sørgelig vise                                                                   2006
Magerøy Arne                      Katt Ola viso                                                                        2005
Malm Erling                           Til Olga                                                                                  2006
Malm Reidar                         Storfiske                                                                               2005
Mardal Amalie                      Fra gamle dage                                                                   2012
Mathisen Tor Q                     165 år siden Steinsjøjekta forliste                                2009
Mathisen Tor Q                     Unionsoppløsningen                                                          2005
Mikalsen Grete                     Dramatisk forlis ved Sømnesøya                                  2013
Mikalsen Grete                     Forlis i Kvittingan                                                               2013
Mikalsen Grete                     Utdrag fra Brønnøyposten                                              2014
Mikalsen Grete                     Bruarbeid til besvær                                                         2015
Mikalsen Grete                     Amerikabrev                                                                       2015
Mikalsen Grete                     Amerikaseilasen i 1925                                                    2015                    
Miller /Mathisen                  Fra Sandvika til Amerika                                                  2010
Miller Margaret                    Fort Juelson i Minnesota                                                  2015
Moen Alfred                         Balladen om Hanna og Anton                                           2006
Moen Erling                           Bjørnehistorier                                                                    2006
Moen Erling                           Holst-folket                                                                          2009
Moen Erling                           Lek og moro i Sømnesgården                                          2007
Moen Erling                           Slått og skuronn på Sømnesgården                               2006
Moen John                             Overtro, novelle                                                                  2005
 
Nicolaisen Eirik                     Historielaget og bygdetunet                                            2005
Nicolaisen Erling/Kjell        Bamsen i Sømna                                                                   2012
Nicolaisen Kjell                     Samer i Sømna                                                                     2007
Nicolaisen Kjell                     Ottar Nicolaisen                                                                    2012
Nicolaisen Odd                      Manndomsprøver                                                                2011
Nielsen Hallgrim B                 ”Doktor Hanna”                                                                   2006
Nielsen Hallgrim B                 Ei vandring                                                                           2006
Nielsen Hallgrim B.                Søknad om sprengningstillatelse i 1944                      2008
Nordhuus Tor Erlend            Keiserlosen, Johan Parelius Nordhuus                           2007
Nordseth Hugo                      Det siste hoppet i Halvorbakken                                     2010
 
Olaussen Hildbjørg               Eventyreren Ole Rødli                                                        2011
Olaussen Hildbjørg               Minner gjennom 90 år.Olav Olderbakk forteller         2009
Olaussen Hildbjørg               Ragnhild Nielsen forteller fra gamle dager                   2010
Olaussen Hildbjørg               Sykepleiens ildsjel i Sømna                                              2011
Olaussen Hildbjørg              Jenny og Einar Olsvik                                                          2012
Olaussen Hildbjørg               Paul Tjønnøy - Minner fra barndommens øy               2012
Olaussen Hildbjørg               Jens Jørgen Zahl Pedersen forteller                              2013
Olaussen Hildbjørg               Natvik Haugvik                                                                    2014
Olaussen Hildbjørg               Minner fra krigsårene                                                        2015

Olsen Leif                                 Bestemor på Dala                                                              2011
Olsen Leif K                              Anne og Hans Sømhovd                                                   2010
Olsen Leif K.                            ”Hann Konrad”                                                                     2010
Olsen Leif K                              Wærstadfamilien                                                               2013
Olsen Ole                                  Livet på Ner-Dale fra 1924 og utover                           2011
Olsen Solveig Porsvik           Vårt Helgeland, sang                                                         2005
 
Pettersen Hans                      Den første Lofotturen                                                       2008
Pettersen Hans                      Merkedager og lokale værtegn                                     2010
Pettersen Hans                      På lofotfiske da tyskerne overfalt Norge                     2010
Pettersen Hans                      De umisselige vårtegn                                                      2012
Pettersen Hans                      Lyngværfjorden                                                                  2012
Pettersen Hans/Red.            D/S”Evergunars” forlis                                                      2007
Pettersen Hans/Red.            Stormen 1971. Orkanbyger og flodbølge                     2007
 
Rafael Lyngvær                      Forklaring på ord og uttrykk                                          2009
Redaksjonen                         ”Når dæ ryk i Hoinne” av Rafael Lyngvær?                   2007
Redaksjonen                         ”Landbruksvekå” 1988. 20 år siden                                2008
Redaksjonen                         ”Strømsbrue” 100 år                                                           2008
Redaksjonen                         Bakketunvise                                                                        2009
Redaksjonen                         Beretning om folkeskolen i Vik, 1901 – 1905                2011
Redaksjonen                         Brev fra en far –Om oppdragelse i skolen                      2005
Redaksjonen                         Bygging av Gamleheim i Sømna                                       2009
Redaksjonen                         Bøpøla naturreservat                                                          2006
Redaksjonen                         Den flyttbare landbruksskolen                                         2008
Redaksjonen                         Den gang – og nå. Bilder fra Berg                                     2005
Redaksjonen                         Diplom, Valborg Tornvik                                                     2009
Redaksjonen                         En lærerkontrakt                                                                 2008
Redaksjonen                         En lørdagsprat                                                                      2011
Redaksjonen                         Fattigmanns barn, forfatter ukjent                                 2007
Redaksjonen                         Fra vår nære fortid – 1915, 1935 og 1955                      2006
Redaksjonen                         Hyllest til en nybrottsmann, vise                                      2011
Redaksjonen                         Konfirmanter i Vik 1937 og 1987                                       2006
Redaksjonen                         Konfirmanter i Vik kirke 26. juni 1927                              2010
Redaksjonen                         Patent nr 8910, kjerre – Carolius Bjøru                           2006
Redaksjonen                         Paul Knutsens dagbok, 1. del                                              2008
Redaksjonen                         Paul Knutsens dagbok, del 2                                               2009
Redaksjonen                         Posten. Postkontor i Sømna 1861 – 2002                        2010
Redaksjonen                         Privat vøling av riksvegen i Sømna                                   2009
Redaksjonen                         Regler for utlån av bøker                                                     2005
Redaksjonen                         Regler om tobakksalg                                                           2005                
Redaksjonen                         Skytterlagene på Sømna og Sør-Helgeland                    2009
Redaksjonen                         Sømnaskoen                                                                            2007
Redaksjonen                         Teistdalen naturreservat                                                     2007
Redaksjonen                         Thomas Kjørsvik                                                                     2006
Redaksjonen                         Vik vaktvern                                                                             2011
Redaksjonen                         Vår nære fortid                                                                        2005
Redaksjonen                         Reklame fra 1978                                                                   2012
Redaksjonen                         Julius Sundsvik                                                                        2013
Redaksjonen                         Ulrik Dahle                                                                                2013
Redaksjonen                         Kommuneinndeling                                                                2013
Redaksjonen                         Ettervinteren 2013                                                                2013
Redaksjonen                         1814 - 2014                                                                              2014
Redaksjonen                          Stemmerett                                                                            2014
Redaksjonen                          Australiabesøk                                                                       2015
Redaksjonen                         Fra Knyk til Minnesota                                                           2015
Redaksjonen                         Om ei mor                                                                                 2015
 Røde Anne                             Måltid og mat i Sømna ”før i tida”                                     2011
Rønning Per                           Småstubber                                                                             2005
Rørmark Hilmar                        Vinterkveld                                                                          2006
Sande Ole /Mikalsen Gr.       Ameerikahilsen                                                                     2014
Sandholm Unni M                    Arne Smed                                                                             2006
Sandholm Unni M                    Bedehuset på Sand                                                              2008
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater 1940                                                         2008
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater fra 1932                                                   2007
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater fra 1934                                                   2009
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater fra 1935                                                   2010
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater fra 1936                                                   2011
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater fra 1937                                                   2012
Sandholm Unni  M                   Dagboksnotater fra 1938                                                   2013
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater fra 1939                                                   2014
Sandholm Unni M                    Dagboksnotater fra 1941                                                   2015


Sandholm Unni M                    Josefine Tusberg. Et brudebilde fra 1907                       2008
Sandholm Unni M                    Nelly Haugen, min nye venninne                                       2009
Sandholm Unni M                    Olav Haraldsvik, liv og virke                                               2008
Sandholm Unni M                    Om kaffestuene i Vik. Johan Nilsen Kvalvik                    2008
Sandholm Unni M                    Pikeforeningen Blåklokken                                                 2009
Sandholm Unni M                    Prest-Elen                                                                                2008
Sandholm Unni M                    Skatteligningen - av Johan Nilsen Kvalvik                       2006
Sandholm Unni M                    Skjebnen til Anna Marie Pettersdatter, Brekk               2010
Sandholm Unni M                    Sparebank/Bank i Sømna i 150 år                                     2010
Sandholm Unni M                    Steinsjøens idrettsforening, Vik                                         2010
Sandholm Unni M                    Tanker, dikt og fortellinger fra 95 år tilbake..                 2011
Sandholm Unni M                    Triborgen. Gammelt sagn                                                     2011
Sandholm Unni M                    Ungdomslagsarbeid i Sømna                                               2006
Sandholm Unni M                    Amerikabrev                                                                            2012
Sandholm Unni M                    Amalie Mardal, menighetssøster                                        2012
Sandholm Unni M                    Russlandstur                                                                            2013
Sandholm Unni M                    Husmannsminner                                                                    2013
Sandholm Unni M                    Min livshistorie - Johan Nilsen Kvalvik                               2013
Sandholm Unni M                    Fra Solkroken                                                                           2014
Sandholm Unni M                    Klippfiskberg                                                                             2014
Sandholm Unni M                    Livet uti øyan -foredrag av Mikal Sandvær                      2015
Sandholm Unni M                    Vik Sanitetsforening     - 1925 - 1935.                                2015

Sandholm/Solberg                Gamle uttrykk og ordtak fra Sømna                                   2010
Skaarn Bjørn S.                      Asbjørn Stein, glemt krigshelt                                               2008
Skaarn Bjørn S.                      Minespregning                                                                           2012
Solberg Henry                        Fiske i Gjeslingan                                                                       2008
Solberg Viggo                        Steinen på ”Gångstøheirsen”                                                  2010
Solberg Viggo                        Telefonens historie i Sømna 1892 - 1979                             2009
Solberg Viggo                        Drama på Lysingen                                                                    2013
Solberg Viggo                        To ulykker på havet                                                                  2013
Solberg Viggo                         Minneord over Egil Strompdal                                                2014
Solberg Viggo                         Ddramaet på Folla                                                                     2014
Solberg Viggo                         Gammelstua på Ølsås                                                               2015

Solli Dagfrid/Steinar            Berg skole 50 år                                                                         2009
Solli Dagfrid                            Berg Sanitetsforening                                                              2014
Stephansen Gunnbjørn       Ludvig Enge                                                                                 2013
Strompdal E/Holand J          Maleren Even Ulving                                                                 2007
Strompdal Egil                        Bugge Baustad, hans liv og virke                                          2008
Strompdal Egil                        Bø Planteskole, Otto Bøe og hans liv                                    2007
Strompdal Egil                         Dramatikk på Ursfjorden                                                       2009
Strompdal Egil                         Fiskebåtulykke utenfor Mardal                                            2010
Strompdal Egil                         Minnesmerke over fiskere                                                    2006
Strompdal Egil                         Moneyorder                                                                              2005
Strompdal Egil                         Ordførere i Vik/Sømna                                                           2007
Strompdal Egil                         Paul Knutsen – en biografi                                                     2006
Strompdal Egil                         Sømna og andre verdenskrig                                               2009
Strompdal Egil                         Sømnafolk i Redningsselskapet                                           2007
Strompdal Egil                         Vik Torvstrøsamlag                                                                 2005
Strompdal Knut                       Gamalt frå Helgeland                                                              2011
Sund Fredrik                             Notfiske på Lofothavet og litt til                                          2008
Sund Fredrik                             Størjefiske på norskekysten, et tilbakeblikk                   2007
Sund Marie                                Diktet til Helgeland                                                                 2009
Sund Marie                                Kassene, et dikt.                                                                      2009
Sund Marie                                Minne                                                                                          2013
Sundsvik Julius                        17de mai 1814 - 1914                                                             2007
Sveli Arvid                                Julius Jentoft Høier Hombornes                                           2011
Sveli Arvid/Redaksjonen      Alf Indermark                                                                           2012
Sylvester Morten NTNU         Haugvikbåten                                                                           2006
Sømhovd Anne                        Om Sømnadialekten/Våre formødre                                  2008
Sømhovd Hans                         En hård dag på Bindalsfjorden                                             2006
Sømna Hilstorielag                Årsmelding 2004                                                                       2005
Sømna Historielag                 Årsmelding 2005                                                                       2006
Sømna Historielag                 Årsmelding 2006                                                                       2007
Sømna Historielag                 Årsmelding 2007                                                                       2008
Sømna Historielag                 Årsmelding 2008                                                                       2009  
Sømna Historielag                 Årsmelding 2009                                                                       2010
Sømna Historielag                 Årsmelding 2010                                                                       2011
Sømna Historielag                 Årsmelding 2011                                                                       2012
Sømna HIstorielag                Årsmelding 2012                                                                       2013
Sørvig Erna                              Adolfine Våg                                                                               2013
Sørvig Erna                              Elisif Berthils                                                                               2014                                      
   
Tidemann Rolf/Red.              Birger Bertils                                                                              2012 
Tjønnøy Paul                           Til Malmen etter tørrfisk                                                        2008
Tjønnøy Paul                           Malmsbua                                                                                   2012
Tollefsen Brynjar                    John Moen – En ytterst beskjeden mann                          2005
 
U.L Frams lagsavis                 Sogneprest Kopreitans avskjed                                           2005

Westerberg Halvor                PÅ tømmerhogst i Sverige                                                     2015                                        
Vikstrand Ole                           Bankarrevyen                                                                           2006
Wikstrand Odd M                    Bestemor i Vik                                                                          2013
Wikstrand Odd                        Historien om et gevær                                                           2015
Winje Arnold                            Håkon Alfred Winje                                                                 2007
Wærstad V/Nielsen H             IOGT. Den internasjonale Godtemplarorden                   2007
Wærstad Valborg                    Biblioteket i Sømna                                                                2008
Wærstad Valborg                    Bygging av ”Lysingheim”                                                      2006
Wærstad Valborg                    En vise om sladder                                                                 2011
Wærstad Valborg                    Fredheim Ungdomsskole/Folkehøyskole                         2009
Wærstad Valborg                    Lærer og kirkesanger Ole Ursholm                                    2005
Wærstad Valborg                    Rørmark Hilmar                                                                      2006
Wærstad Valborg                    Solveig Bjøru, misjonær i Kamerun                                   2010
Wærstad Valborg                    Sykkelverkstedet på Berg                                                   2005
Wærstad Valborg                    Den siste husmann i Grøndalen                                          2012
Wærstad Valborg                   Sømna Betong                                                                          2012
Wærstad Valborg                   Sømna Pensjonistforening                                                    2012
Wærstad Valborg                   Halt-Peder                                                                                 2014
Wågan Sigrid                            Prolog til Vik Bondekvinnelags utstilling                           2005
Øien Johan G/Strompdal       Fire loser fra Øyan                                                                  2007
Øyan Johan G/V Wærstad      9. april 1940                                                                            2009

Årbok for Hamarøy 1996      Jordmora på Hamarøy                                                           2012 

Åsvang Arnt O.                         Sømhovdbonden - Hans                                                        2005