Pris på årbok siste år kr 250,-
For foregående år kr 200,-
Tilbud 10 bøker foregående år kr 1750,-

Siden 2005 har Sømna Historielag gitt ut årbok for Sømna.
Årboka lanseres til Sommerdagene i Sømna i juli hvert år.

Her vil man kunne finne mye interessant fra eldre dager i Sømna.
Historielaget er svært fornøyd om flere kan skrive eller berette fra eldre tider, gjerne med bilder.
Sømna er full av kulturminner helt fra steinalderen og fram til i dag. Kulturminnene stammer både fra nordmenn og samer. Her vil det være mye godt stoff til årboken.
Er det noen som ønsker å skrive noe så kontakt historielaget eller kom i gang å skrive.
Alle bidrag er velkommen.