Pris på kalender er kr 70,-


I 1982 ble den første Sømnakalenderen utgitt og utgiverne var Sømna Kulturstyre/ Sømna Bygdeboknemd.

Kalenderen falt i god smak, og den har fortsatt å komme ut. Det er vel ingen som trenger Kalenderen for å holde rede på måneder og dager, men bildene synes å ha interesse.
Flere har vært med som utgivere og Sømna Historielag kom tidlig med og har de siste årene vært alene om utgivelsen.

Etter å ha utgitt 36 kalendere har vi brukt godt over 400 bilder.

Noen av dere som leser dette har kanskje bilder som kan egne seg i kalenderen.
Send eventuelle bilder på e-post eller som papirbilder til styret i Sømna Historielag.
Dere kan gjerne ta kontakt med oss når det høver.

Er noen interessert i tidligere kalendere så ta kontakt, vi har de fleste arkivert.