Kontaktperson for historielaget:

Jon-Erik Rørmark, Mjølhusbakken 7, 8920 Sømna

Mobil: 911 65 575 eller epost  jonroe01@online.no

Hvis du ønsker å kjøpe bøker eller andre publikasjoner, ta kontakt med:

Viggo Solberg
Sund
8920 Sømna

Mob:970 22263
Epost:
viggsolb@online.no