Rikt dekorert garnsule av hvalbein, ca 22 cm lang. Gravfunn fra vikingetida, på Sømhovd.

EGET HUS OG SAMLING

30. mai 1974 besøkte styret ”Sømna bygdesamling”. Sømna bygdesamling var i gammelstua til Anne og Hans Sømhovd. Her var det allerede en stor samling av gjenstander. Nøkkelen til gammelstua ble overrakt Sømna Historielag av Hans Sømhovd. Og Sømna Historielag sto nå som eier av Gammelstua og alt som var inni den. Inntil videre blir bygningen stående på Sømhovd og Hans Sømhovd får tilsyn med huset og administrer innsamlingen av gjenstander.
 
I 1975 utgir Sømna historielag ”Utvandrere fra Brønnøy og Sømna”. Heftet er et resultat av Kjell Erik Skaarens hovedoppgave fra 1971.

Det ble også tatt initiativ til å samle inn bilder og til å skrive Sømna bygdebok og det fremmes forslag til kommunestyret i Sømna om å realisere en bygdebok.
 
ETABLERING AV DAGENS BYGDETUN
 
I 1976 ble det vedtatt å etablere et Sømna bygdetun. En komite bestående av Kåre lofthus, Hans Sømhovd og Arnold Rønning skulle arbeide for å finne egnet tomt. Eiendommen Kirkedal med Mikkelborghuset ble i 1979 gitt til Sømna historielag som gave fra Signe og Birger Mikkelborg. Formålet med gaven var at eiendommen skulle brukes til å etablere et bygdetun. I 1980 overtok Sømna historielag eiendommen mellom Kirkedal og Sømna kirke. Eiendommen skulle brukes til bygdetunsformål.
 
Flytting av Sømhovdstuen ble gjenomført i 1982 og nå startet en oppbyggingsfase. I 1993 var det fullbrakt og tunet besto da av 12 bygninger slik som i dag.

Fra 1.Januar 2004 overtok Helgeland museum driftsansvaret for Sømna bygdetun.

Dette medfører at Historielaget kan konsentrere seg om andre oppgaver.