STARTEN AV SØMNA HISTORIELAG
 
9. april 1962 ble det i Sømna kommunestyre valgt ei nemd som skulle arbeide for et framtidig bygdemuseum i Sømna. Nemdas medlemmer var Trygve Kvitle, Trygve E. Sømhovd og Kristian Nielsen Jarmund.

Første møte var 21.juni 1962.
I en innstilling til kommunestyret foreslår nemda å bruke Grøtheim skole for å realisere et bygdetun. Planene med Grøtheim skole kunne ikke realiseres for kommunen hadde allerede solgt skolen.

Sømna bondekvinnelag engasjerte seg igjen i 1970 og kalte inn til møte i kommunesalen 16. september 1970. Formålet var å danne et historielag i Sømna og det møtte omtrent 20 stykker. Møtet ble åpnet av Sigrid Wågan. Arent O. Åsvang orienterte om arbeidsoppgavene til et historielag og Trygve Kvitle orienterte om arbeidet som nemda hadde gjort siden 1962. På dette møtet ble Sømna Historielag stiftet og det første styret besto av følgende personer:
Formann Hans Sømhovd og styremedlemmene Johan Ytre Kvaløy, Harald Pedersen, Solveig Nyrud og Trygve Kvitle.
 
2. oktober 1970 konstituerte styret seg.
Den saken som går igjen etter stiftelsen var å skaffe en bygning for å oppbevare innsamlet materiale.
 
Ved årsmøtet på Berg skole 24. april 1974 ble følgende styre valgt: Formann Einar Einarsen, styremedlemmer Vigdis Ellingsen, Mimi Mjølhus, Harald Pedersen og Roald Reinfjord.
 
Styret pålegges å opprette en komite for et påtenkt museum.