Velkommen som medlem i Sømna Historielag.

Medlemskontingenten i Sømna historielag er
kr.150,- for enkeltmedlemmer
kr.200,-for familie.
Betal til konto 4536 21 02565
Adresse: Sømna Historielag ved Jon-Erik Rørmark
Mjølhusbakken 7, 8920 Sømna

Husk at dere skriver navnet deres på innbetalingen. Vi vil også, så langt det er mulig, ha e-postadressen deres. Dette for å lette utsending av invitasjoner og kontingenter.
På forhånd takk!

Historiekveld på Sømna bygdetun

Onsdag 21.mars kl. 19.00

Erling Kvaløy vil fortelle og vise gjenstander om fangst og fiske i eldre tider.

Inngang kr 50,-(gratis for barn under 16 år, og ungdom i videregående skole).

Salg av kaffe og kaker

Velkommen til Helgeland museum.

Årsmøte i Sømna Historielag

Årsmøte for 2017 avholdes torsdag 22. februar klokken19.30 på Mikkelborgstua. 

Saker må være styret i hende innen 15.2. Ta kontakt på jonroe01@online.no 

Det blir servering av et måltid av høy kulinarisk verdi.

Saksliste:

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og sekretær.

3. Årsmelding 2017

4. Årsregnskap 2017

5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2018

6. Egen sak: forslag fra styret om en mindre endring av vedtektene.

7.Valg

         Jon-Erik Rørmark leder

Velkommen!

Historiekveld på Sømna bygdetun Tirsdag 6.februar kl.19.00

Erling Kvaløy og Tove Rørmark vil fortelle de spennende historiene til noen av gjenstandene som befinner seg på bygdetunet.

Inngang kr 50,- (gratis for barn under 16 år, og ungdom i videregående skole)

Salg av kaffe og kaker

Velkommen

 

 

Sømna Historielag ønsker alle sammen en god jul og et riktig godt nytt år!

Utstillingen Livet, kjærligheten og døden åpner på Sømna bygdetun onsdag 29. november kl. 19.00

Utstillingen er produsert av Helgeland museum og viser gjenstander og bilder knyttet til overgangsritualene dåp, bryllup og begravelser. I løpet av 1900-tallet har store endringer preget samfunnet. Det gjelder også måten vi innlemmer et nyfødt barn i samfunnet på, markerer et parforhold og tar farvel med de døde på. Ritualer, skikk og bruk i forbindelse med livets høytider er svært endret.

 

Even Borch vil fortelle om tradisjoner med de kirkelige handlingene.

Gratis inngang med enkel servering

Velkommen

15. okt, 2017

Historielaget på sømnamessa 2017

Sømna historielag har egen stand på sømnamessa 20. - 22 oktober. Benytt sjansen til å kjøpe våre produkter. Her kan du også betale kontingenten for 2017.

25. aug, 2017

Husk kontingenten for 2018

Medlemskontingenten i Sømna historielag er
kr.150,- for enkeltmedlemmer
kr.200,-for familie.
Betal til konto 4536 21 02565
Adresse: Sømna Historielag ved Jon-Erik Rørmark
Mjølhusbakken 7, 8920 Sømna

Husk at dere skriver navnet deres på innbetalingen. Vi vil også, så langt det er mulig, ha e-postadressen deres. Dette for å lette utsending av invitasjoner og kontingenter.
På forhånd takk!